Forstå investerings-omkostningerne

Hvis du investerer i værdipapirer hos os, så har du i marts måned fået tilsendt en oversigt over dine årlige investeringsomkostninger i e-Boks. Oversigten for 2018 indeholder et overblik over alle de omkostninger, der er betalt i løbet af året. På denne side kan du læse mere om oversigten og de enkelte omkostningstyper, som indgår i bilaget, og du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål.
    

Rabat på formidlingsprovision

Har du som kunde i PFA Bank investeret så meget i PFA Invest, at du er berettiget til at modtage en årlig rabat på formidlingsprovision, skal du være opmærksom på, at denne rabat ikke er inkluderet i din omkostningsoversigt. Du har den 10. januar 2019 fået et beløb indsat på konto, som udgør din rabat for 2018. Efterfølgende har du også modtaget en nota.

Feltforklaring - værdipapirer

FAQ om investeringsomkostningerne

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

Vi sender dig oversigten for at give dig et bedre overblik over de omkostninger, du betaler for dine investeringer via PFA Bank. Omkostningsoversigten er derudover en del af ny lovgivning på området og noget du kan forvente at modtage uanset hvilket pengeinstitut du benytter.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

Ja, alle investeringsomkostninger er med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her på hjemmesiden.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?

Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her på siden. Hvis du fortsat ikke har fået svar på dine spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på 70 80 85 00.

Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

Hvis der er noget i din økonomi eller dit liv, der har ændret sig, er det altid en god ide at få set dine investeringer igennem for at sikre, at de fortsat passer til netop dig. Det vil vi meget gerne hjælpe dig med. Du kan kontakte os på 70 80 85 00 eller tage direkte kontakt til din rådgiver, hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer.

Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?

Hensigten med opgørelsen er at give dig et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Fremadrettet er det vores forventning også at kunne tilbyde dette overblik på det enkelte depot.

Hvornår skal omkostningerne betales?

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget, er betalt. Det er enten sket i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, ved at pengene er hævet på din konto, eller ved, at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

Din nye omkostningsoversigt skal give dig et overblik over dine omkostninger ved at investere. Alle omkostninger, der ikke vedrører investering, er derfor ikke inkluderet.  De to oversigter medtager derfor et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau.

Kan jeg ikke længere bruge ÅOP?

Jo ÅOP giver dig oplysning om, hvad den enkelte investeringsforening koster at eje årligt over en 7 årig periode, og ÅOP kan fortsat bruges til at sammenligne investeringsforeninger. Din nye omkostningsopgørelse giver dig derimod et overblik over, hvad du personligt har betalt, både til PFA Bank og til investeringsforeningen. Det er derfor et bedre personligt overblik.