Forstå investerings-omkostningerne

Hvis du investerer i værdipapirer hos os, så får du hvert år i februar/marts måned tilsendt en oversigt over dine årlige investeringsomkostninger i e-Boks. Oversigten indeholder et overblik over alle de omkostninger, du har betalt i løbet af året. På denne side kan du læse mere om oversigten og de enkelte omkostningstyper, som indgår i bilaget, og du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål.
    

Rabat på formidlingsprovision

Har du som kunde i PFA Bank investeret så meget i PFA Invest, at du er berettiget til at modtage en årlig rabat på formidlingsprovision? Du kan på din omkostningsoversigt se, hvor meget rabat du har fået på formidlingsprovisionen. Hvert år i januar får du beløbet indsat på din konto i PFA Bank, som udgør din rabat for året før. Efterfølgende modtager du en nota.

Vejledning til investeringsomkostninger

Oversigten på dine investeringsomkostninger er delt op, så du først får en oversigt over fordelingen på dine værdipapirdepoter, og derefter en samlet oversigt over dine investeringsomkostninger.

Du skal være opmærksom på, at du hvis du ejer værdipapirdepoter sammen med andre f.eks. din ægtefælle, så vil depoterne og deres omkostninger fremgå af alle ejeres oversigter. Betaling af omkostningerne til depotet er dog kun foretaget én gang.

Vi har nedenfor samlet en forklaring på de forskellige omkostninger, der indgår i oversigten over dine investeringsomkostninger.

Administrationsomkostninger er omkostninger, du betaler direkte til banken. Det vil sige du typisk kan se betalingen på din kontooversigt eller på den fondsnota, som du har modtaget efter hver handel.
Administrationsomkostninger består af følgende:

  • Depotomkostninger er betaling for at få opbevaret dine værdipapirer i et depot. Du modtager et særskilt brev om depot gebyr i løbet af året
  • Honorar er det porteføljeplejegebyr og gebyr for investeringsrådgivning. Det dækker f.eks. rådgivning, vedligeholdelse og pleje af dine investeringer.
  • Handelsomkostninger er udgifter til kurtage, eventuelle valutaomkostninger og andre omkostninger, som er forbundet med at vi handler værdipapirer for dig.

Værdipapiromkostninger er omkostninger, der typisk opkræves af investeringsforeninger og vedrører dine investeringer i investeringsforeningsbeviser, ETF’er eller lignende. De bliver ikke opkrævet på din konto, men går fra værdien i investeringsforeningen, og er derfor trukket fra i dit afkast.
Værdipapiromkostningerne består af følgende:

  • Ind- og udtrædelsesomkostninger dækker over de tillæg/fradrag, der bliver lagt til investeringsforeningens indre værdi, når du køber eller sælger et investeringsforeningsbevis. Den indre værdi er den samlede værdi af investeringerne i de investeringsforeningsbeviser, du ejer.
  • Løbende omkostninger er omkostninger til f.eks. den løbende pleje af investeringerne og administrationen i investeringsforeningen. De er trukket fra dit afkast. Det gælder f.eks. ved investering i investeringsforeningens beviser
  • Provisionen fremkommer på oversigten hvis vi modtager provision fra investeringsforeninger, som vi har en distributionsaftale med. Beløbet indgår i de løbende omkostninger. Procentsatsen beregnes ud fra den gennemsnitlige kursværdi.
  • Handelsomkostninger dækker de omkostninger, som investeringsforeningen betaler i forbindelse med pleje af investeringerne.
  • Resultatbetinget honorar betaler du ofte, hvis du investerer via såkaldte hedgefonde, som leverer et afkast, der er højere end et forudbestemt afkastmål.

FAQ om investeringsomkostningerne

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

Vi sender dig oversigten for at give dig et bedre overblik over de omkostninger, du betaler for dine investeringer via PFA Bank. Omkostningsoversigten er derudover en del af ny lovgivning på området og noget du kan forvente at modtage uanset hvilket pengeinstitut du benytter.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

Ja, alle investeringsomkostninger er med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

Du kan se en nærmere beskrivelse i afsnittet "Vejledning til investeringsomkostninger" ovenover.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?

Du kan se en nærmere beskrivelse i afsnittet "Vejledning til investeringsomkostninger" ovenover. Hvis du fortsat er i tvivl, er du meget velkommen til at ringe til os på 70 80 85 00.

Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

Hvis der er noget i din økonomi eller dit liv, der har ændret sig, er det altid en god ide at få set dine investeringer igennem for at sikre, at de fortsat passer til netop dig. Det vil vi meget gerne hjælpe dig med. Du kan kontakte os på 70 80 85 00 eller tage direkte kontakt til din rådgiver, hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer.

Hvornår skal omkostningerne betales?

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget, er betalt. Det er enten sket i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af året, ved at pengene er hævet, ved at pengene er hævet på din konto, eller ved, at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

Din nye omkostningsoversigt skal give dig et overblik over dine omkostninger ved at investere. Alle omkostninger, der ikke vedrører investering, er derfor ikke inkluderet. De to oversigter medtager derfor et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau.

Kan jeg ikke længere bruge ÅOP?

Jo, ÅOP giver dig oplysning om, hvad den enkelte investeringsforening koster at eje årligt over en 7-årig periode, og ÅOP kan fortsat bruges til at sammenligne investeringsforeninger. Din nye omkostningsopgørelse giver dig derimod et overblik over, hvad du personligt har betalt, både til PFA Bank og til investeringsforeningen. Det er derfor et bedre personligt overblik.