Få en aktiesparekonto i PFA Bank

Fra 2. januar 2019 kan du spare op på en aktiesparekonto, som er en ny opsparingsmulighed med formål, at fremme aktiekulturen i Danmark. Med en aktiesparekonto får du fordel af en lav skat på 17 % af afkastet, og samtidig sørger PFA Bank for at indberette afkastet til SKAT, så du selv slipper for besværet.

En aktiesparekonto kan benyttes til at investere i børsnoterede aktier og en lang række udbyttebetalende aktiefonde, som PFA Invest Balance B og C. Beskatningen af dit afkast er lavere på en aktiesparekonto (17 %) end den almindelige beskatning af aktieindkomst, hvor satsen er minimum 10 % højere. Alle personer der er fuldt skattepligtige i Danmark kan oprette én aktiesparekonto og indsætte maksimalt 50.000 kr. på den i 2019. Loftet for indbetalinger kan løbende blive hævet hvert år frem mod 2022, men det skal partierne bag aftalen i så fald hvert år blive enige om at gøre.

Den lavere skat ved positivt afkast er attraktiv for vores kunder, der har appetit på at investere i PFA Invest. Skatten opgøres årligt efter lagerprincippet og skat af positivt afkast afregnes automatisk i januar direkte fra aktiesparekontoen.

Læs mere om produktet på denne side her