Hvidvask

Derfor stiller vi spørgsmål

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i PFA Bank tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at forhindre, at PFA Bank bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold, og underrette National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om disse.

I PFA Bank har vi udpeget en hvidvaskansvarlig. Det er bankdirektør Nina Groth. I PFA Bank har vi en overordnet politik for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er godkendt af bestyrelsen, og vi har en forretningsgang, som medarbejderne skal efterleve i forbindelse med deres daglige opgaver. Medarbejderne modtager også løbende undervisning i de gældende regler på området for hvidvask og finansiering af terror, så de ved, hvordan de skal identificere mistænkelige forhold, og hvordan de skal håndtere dem i praksis. Direktionen følger løbende med i hvordan risikobilledet ser ud og rapporter til PFA Banks bestyrelse.

PFA Bank samarbejder med datacentralen BEC, som leverer systemer, der understøtter den daglige systematiske overvågning af både personer og transaktioner.

For at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terror, kan du som udgangspunkt ikke blive kunde i PFA Bank, hvis du bor i udlandet, og du kan ikke overføre penge direkte til eller fra PFA Bank via udlandet.

Den gældende lovgivning stiller en lang række krav til PFA Bank. For PFA Banks kunder betyder det, at de bliver mødt med krav om f.eks. legitimation, og at banken stiller en række spørgsmål med det formål at kende sine kunder.

Du kan se en film om, hvorfor vi beder om ID og spørger ind til dine pengesager på her.