PFA Bank er solgt til Jyske Bank

PFA sælger PFA Bank til Jyske Bank. Som led i transaktionen indgås en aftale om, at Jyske Bank-koncernen også vil stå for at forvalte og administrere investeringsforeningen PFA Invest.

Derfor er Jyske Bank et godt match for PFA Banks kunder

Vi har lagt stor vægt på at finde en køber med et stærkt investerings- og rådgivningskoncept og gode opsparingsprodukter. Det er vi glade for at kunne fortælle, at vi har fundet i Jyske Bank, der har en klar ambition om at matche de kundepakker, som vi har tilbudt i PFA Bank. Vi er derfor overbeviste om, at de vil levere stor værdi til PFA Banks kunder.

bank 

Spørgsmål og svar om salget af PFA Bank til Jyske Bank

Hvis jeg skal have et fysisk møde i fremtiden, er det så muligt?

Det er fortsat muligt at holde fysiske møder med PFA Bank, efter ejerskabet er blevet overdraget. PFA Bank vil være placeret på 3 nye adresser i Vejle, Aarhus og København.

PFA Bank har fremover kontorer på følgende adresser:

  Havneholmen 29 (v/Jyske Bank) 1561 København V
  Hjulmagervej 8F (v/Jyske Bank) 7100 Vejle 
  Axel Kiers Vej 11 (v/Jyske Bank) 8270 Højbjerg

PFA sælger PFA Bank til Jyske Bank. Hvorfor gør de det?

PFA sælger PFA Bank og PFA Asset management stopper forvaltningen af PFA Invest, fordi PFA ønsker at fokusere på sin kerneforretning inden for pensions-, sundheds- og forsikringsløsninger

PFA har lagt stor vægt på at finde en køber med et stærkt investerings- og rådgivningskoncept og gode opsparingsprodukter. Det har vi fundet i Jyske Bank, og vi er overbeviste om, at de vil levere stor værdi til PFA Banks kunder.

Hvornår overdrages PFA Bank til Jyske Bank?

Vi har modtaget konkurrencemyndighedernes godkendelse af salget af PFA Bank til Jyske Bank, som derfor er endeligt. Overdragelsen af ejerskabet af PFA Bank til Jyske Bank gennemføres den 30. september 2023. 

I forlængelse af salget vil PFA Bank blive fusioneret ind i Jyske Bank. Den præcise dato for fusionen er endnu ikke lagt fast, men vi forventer, at det vil ske i løbet af andet kvartal 2024. Vi vil kontakte dig, når vi kender datoen for fusionen og ved mere om detaljerne. 

Jyske Bank har meddelt, at de har ambition om at matche de attraktive kundepakker, som PFA Bank hidtil har tilbudt kunderne. Derudover ser Jyske Bank gode muligheder for at udvide samarbejdet med kunderne til at omfatte andre produkter og services, herunder adgangen til deres afdelinger rundt omkring i landet.

Vi vil gerne fortælle dig mere om dine muligheder hos Jyske Bank, og du vil derfor høre nærmere, så snart det er muligt.

Hvad betyder salget for mine vilkår i PFA Bank, og hvilke vilkår får jeg i Jyske Bank?

Indtil fusionen med Jyske Bank kører PFA Bank videre som i dag. Vi vil kontakte dig, når vi kender datoen for fusionen og ved mere om detaljerne. Det er forventningen, at fusionen sker i løbet af andet kvartal 2024.

Jyske Bank har meddelt, at de har ambition om at matche de attraktive kundepakker, som PFA Bank hidtil har tilbudt kunderne. Derudover ser Jyske Bank gode muligheder for at udvide samarbejdet med kunderne til at omfatte andre produkter og services, herunder adgangen til deres afdelinger rundt omkring i landet.

Vi vil gerne fortælle dig mere om dine muligheder hos Jyske Bank, og du vil derfor høre nærmere, så snart det er muligt.

Beholder jeg min rådgiver, når PFA Bank overtages af Jyske Bank?

Indtil fusionen med Jyske Bank kører PFA Bank videre som i dag, og derfor vil du som udgangspunktet beholde din nuværende rådgiver. Vi vil kontakte dig, når vi kender datoen for fusionen og ved mere om detaljerne. Det er forventningen, at fusionen sker i løbet af andet kvartal 2024.

Skal jeg gøre noget som kunde i PFA Bank i forbindelse med salget?

Nej, du behøver ikke fortage dig noget. Indtil fusionen med Jyske Bank kører PFA Bank og PFA Invest videre som i dag. Vi vil kontakte dig, når vi kender datoen for fusionen og ved mere om detaljerne og om dine nye vilkår i Jyske Bank.

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i PFA Bank, hvis du har yderligere spørgsmål.

Hvad sker der med PFA Invest?

Hvem overtager forvaltningen af PFA Invest?

Som en del af aftalen vil Jyske Bank-koncernen overtage administrationen og forvaltningen af PFA Invest. Vi er overbeviste om, at Jyske Bank fremadrettet vil sikre en stærk forvaltning af PFA Invest.

Indtil videre fortsætter PFA med forvaltningen af PFA Invest og de enkelte afdelinger videre som i dag. Vi kender endnu ikke den præcise dato for overdragelsen af forvaltningen til Jyske Bank, men vi forventer at det vil ske i løbet af første halvår 2024.

Hvilken betydning har salget for forvaltningen af PFA Invest? Er det fortsat det samme produkt?

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Som del af salget vil Jyske Bank-koncernen overtage administrationen og forvaltningen af PFA Invest. Vi er overbeviste om, at Jyske Bank fremadrettet vil sikre en stærk forvaltning af PFA Invest.

Indtil videre fortsætter PFA med forvaltningen af de enkelte afdelinger i PFA Invest som i dag. Vi kender endnu ikke den præcise dato for overdragelsen af forvaltningen til Jyske Bank, men vi forventer, at det vil ske i løbet af første halvår 2024.

Skal jeg sælge mine investeringer i PFA Invest som følge af salget?

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Som del af salget vil Jyske Bank-koncernen overtage administrationen og forvaltningen af PFA Invest. Vi er overbeviste om, at Jyske Bank fremadrettet vil sikre en stærk forvaltning af PFA Invest.

Indtil videre fortsætter PFA med forvaltningen af de enkelte afdelinger i PFA Invest som i dag. Vi kender endnu ikke den præcise dato for overdragelsen af forvaltningen til Jyske Bank, men vi forventer, at det vil ske i løbet af første halvår 2024.

Vi anbefaler ikke, at du sælger investeringer i PFA Invest som følge af salget. Tag fat i din investeringsrådgiver for at få rådgivning om dine investeringer.

Kan jeg fortsat investere nye midler i PFA Invest?

Ja, det kan du. Investeringsproduktet PFA Invest fortsætter som hidtil.

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Indtil videre fortsætter PFA med forvaltningen af de enkelte afdelinger i PFA Invest som i dag. Vi kender endnu ikke den præcise dato for overdragelsen af forvaltningen til Jyske Bank, men vi forventer, at det vil ske i løbet af første halvår 2024.

Skifter PFA Invest navn?

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Det er endnu uafklaret, hvilket navn foreningen vil have fremadrettet. 

Hvem er PFA Invest medlemmer?

Når du ejer investeringsbeviser i PFA Invest, er du en af medlemmerne i investeringsforeningen og kan blandt andet stemme på generalforsamlinger.