Ny PFA Invest-afdeling

Balance C Akkumulerende

Investeringsforeningen PFA Invest lancerer nu produktet Balance C Akkumulerende, der supplerer det eksisterende Balance Akkumulerende, hvor risikoen samtidig justeres. De to produkter kan kombineres efter behov, og det giver kunder en øget mulighed for at tilpasse deres investeringsrisiko.

Ny PFA Invest-afdeling: Balance C Akkumulerende

Sparer du op i en virksomhedsskatteordning, vil du fremover få udvidet mulighed for at tilpasse din investeringsrisiko. Til april 2023 lancerer PFA Invest nemlig Balance C Akkumulerende med 75 procent aktier og 25 procent lavrisikoaktiver i form af obligationer og ejendomme.

Samtidig justeres den eksisterende afdeling, Balance Akkumulerende, så aktiedelen reduceres fra 40 til 25 procent, og andelen af lavrisikoaktiver i samme ombæring sættes op fra 60 til 75 procent. Som følge heraf har investeringsforeningen ansøgt Finanstilsynet om godkendelse af navneændring, således at afdelingen ændrer navn til Balance A Akkumulerende. 

Øget mulighed for at tilpasse din investeringsrisiko

Meningen med den nye afdeling og ændringen i den eksisterende er at give kunderne øget mulighed for at tilpasse deres investeringsrisiko. Det fortæller CEO for PFA Asset Management, Irene Holmslykke.

”Produkterne er udviklet, så de kan sammensættes efter behov. Det betyder, at man nu kan få en aktiedel på mellem 25 og 75 procent, hvor man tidligere kun kunne vælge Balance Akkumulerende med en moderat aktieandel på 40 procent. Med det nye produkt giver vi dermed kunderne i virksomhedsskatteordninger øget mulighed for at selv at tilpasse investeringsrisikoen til deres ønsker og behov.”

Har man i dag Balance Akkumulerende, kan man selv vælge, om man vil blive i produktet og derved få en lavere risiko idet aktieandel bliver mindre, eller om man vil kombinere med Balance C Akkumulerende. Kunder anbefales at kontakte PFA Bank, hvor man kan få hjælp at vælge den rigtige investeringsrisiko.

Positiv afkaststart på 2023 trods bankuro

Ligesom de øvrige balance-produkter er den akkumulerende balanceafdeling trods bankuroen kommet godt fra start både i absolutte tal og relativt til markedet og konkurrenterne.

”Trods bankuroen har PFA Invests balance-produkter leveret et positivt afkast i årets første kvartal, og vi kan blandt andet glæde os over en stærk position i Europa, som har klaret sig bedre end USA. Det gælder også det danske aktiemarked, hvor vi er godt positioneret og fornyeligt har fået prisen for bedste danske aktieafdeling,” siger Irene Holmslykke.  

Se selskabsmeddelelsen for tegning af andele i den nye afdeling Balance C Akkumulerende her.