Supplerende information om omkostninger

Din omkostningsopgørelse giver dig et samlet overblik over de omkostninger, du har betalt for dine investeringer i løbet af det seneste kalenderår.  

Hvis du har investeret et beløb i PFA Invest, der berettiger dig til at få rabat på formidlingsprovisionen, er denne rabat desværre heller ikke regnet med. Det betyder, at din omkostningsoversigt viser dig dine omkostninger før rabat.

Nedenfor har vi samlet lidt flere oplysninger om de enkelte tal i omkostningsopgørelsen.

Ind- og udtrædelsesomkostninger

Ønsker du mere viden om omkostningerne ved at investere i en investeringsforening, anbefaler vi, at du læser dokumentet ”Central Investorinformation”. Du kan finde dokumentet ved at gå ind på hjemmesiden under "PFA Invest Afdelinger" klik på ”Materiale” og herefter pdf-ikonet ud fra den enkelte afdeling i kolonnen ”Central Inv. Info".

Har du f.eks. valgt PFA Invest Balance A ses tabellen, som vist til højre.

Her fremgår, at de maksimale indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er på 0,20 %. I omkostningsbilaget er disse procentsatser angivet i felterne ”Ind- og udtrædelsesomkostninger”.

Disse satser er engangsomkostninger ved køb eller salg og altså ikke noget, du betaler årligt. Omkostningen går til at dække foreningens handelsomkostninger ved ind- og udtrædelse.

Løbende omkostninger

”Løbende omkostninger” findes også i tabellen under ”Løbende gebyrer”. De løbende gebyrer indeholder alle de omkostninger, der er nødvendige for at drive investeringsforeningen, fx depotomkostninger, kapitalforvaltningsomkostninger og formidlingsprovision. Dette er et årligt gebyr og kan variere fra år til år alt efter, om der har været flere eller færre omkostninger til afdelingens drift.

I din opgørelse er de løbende omkostninger beregnet for den periode, du har haft beholdningen. Har du f.eks. købt beviser i PFA Invest Balance A d. 1. juli, er posten på ca. 0,44 %        
Provision (Formidlingsprovision) og rabat

Formidlingsprovisionen er den del af de løbende omkostninger, der betales til PFA Bank.

På siden "Priser & vilkår" under overskriften Investeringsvilkår finder du dokumentet ”Formidlingsprovision”. Her fremgår de aktuelle satser. 

Har du f.eks. investeret i PFA Invest Balance A, er formidlingsprovisionen 0,50 %.

Har du som kunde i PFA Bank investeret så meget, at du er berettiget til at modtage en årlig rabat på formidlingsprovision, skal du som tidligere nævnt være opmærksom på, at denne rabat ikke er inkluderet i omkostningerne i din oversigt. Har du f.eks. investeret 1 mio. i PFA Invest Balance A, får du 10 % rabat på formidlingsprovisionen. Det betyder, at du reelt betaler en formidlingsprovision på 0,45 % om året.

I din opgørelse er formidlingsprovisionen på samme vis som de løbende omkostninger beregnet for den periode, du har haft beholdningen.

Afdeling Formidlingsprovision
PFA Invest Balance AA 0,40 %
PFA Invest Balance A 0,50 %
PFA Invest Balance B 0,50 %
PFA Invest Balance C 0,50 %
PFA Invest Globale Aktier 0,50 %
PFA Invest Balance Akkumulerende 0,50 %
PFA Invest Mellemlange Obligationer 0,25 %
PFA Invest Danske Aktier 0,50 %
 PFA Invest Kreditobligationer 0,50 % 
 
Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er et udtryk for de direkte og indirekte handelsomkostninger, afdelingen afholder, når den køber og sælger de underliggende værdipapirer. De er altså ikke et udtryk for omkostninger, som du selv har betalt, da du købte eller solgte dine beviser.

De direkte handelsomkostninger - også kaldet kurtage - er det gebyr, der opkræves ved handler med værdipapirer. De indirekte handelsomkostninger – også kaldet spread - er forskellen på købs- og salgskursen. På vores hjemmeside under "PFA Invest Afdelinger" klikker du på fanen ”Materiale”. Har du f.eks. PFA Invest Balance A klikker du på pdf-ikonet ud for Balance A i kolonnen ”Faktaark”.

Øverst finder du nedenstående tabel, hvor de indirekte handelsomkostninger er vist under overskriften ”Indirekte handelsomkostninger”, i dette tilfælde 0,11 %. De direkte handelsomkostninger opgøres ikke separat, men er en del af ÅOP nøgletallet.

I din opgørelse er handelsomkostninger på samme vis som de løbende omkostninger beregnet for den periode, du har haft beholdningen.

Handelsomkostninger svinger typisk fra år til år afhængig af, hvor aktivt kapitalforvalteren handler de underliggende værdipapirer.