Risikomærkning

Risikomærkningsordningen omfatter en række investeringsprodukttyper og mærker disse enten ”grøn”, ”gul” eller ”rød”. Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype.

PFA Bank tilbyder alene investeringer i danske aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Disse er i kategorierne ”grøn” eller ”gul”.

Finanstilsynet har lavet en komplet liste over investeringsprodukter, hvor du kan se risikomærkningen af alle produkttyper