PFA Bank risikomærkning

Risikomærkning

Risikomærkningsordningen omfatter en række investeringsprodukttyper og mærker disse enten ”grøn”, ”gul” eller ”rød”. Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype.

PFA Bank tilbyder alene investeringer i danske aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Disse er i kategorierne ”grøn” eller ”gul”.

Finanstilsynet har lavet en komplet liste over investeringsprodukter, hvor du kan se risikomærkningen af alle produkttyper