PFA Bank ændrer renten for indlån

PFA Bank ændrer nu rentesatser på alle konti i banken, så de bliver tilpasset det historisk lave renteniveau, som har præget den danske økonomi i mange år.

Hvorfor ændrer vi rentesatsen?

PFA Bank er en investerings- og opsparingsbank, hvor indlånskontoen bruges til køb og salg af værdipapirer. Vi oplever dog i stigende omfang, at kunder er begyndt at overføre yderligere penge til deres konto i banken, uden at de ønsker at investere pengene. Det er vores vurdering, at flere kunder vil ønske at overføre penge til banken i takt med, at flere pengeinstitutter indfører negative renter på indlånskonti. Derfor ser vi renteændringerne som et nødvendig tiltag for, at vi kan bibeholde vores lave priser og omkostninger til de kunder, som ønsker at investere penge aktivt.

Hvad betyder ændringerne?

Ændringerne betyder, at vi fra 1. januar 2020 indfører negativ rente på -0,75 % på indestående over 750.000 kr., på bankens indlånskonto for både erhvervs- og privatkunder. Ligeledes nedsætter vi renten på vores Højrentekonto til 0,00 %.

Opgørelsen sker på personniveau, hvilket betyder, at en husstand bestående af to voksne samlet kan have op til 1.500.000 kr. i indlån til 0 % i rente på indlånskontoen.

Indestående på Højrentekonto medregnes ikke i opgørelsen af kundens samlede indlån i banken.

På vores pensionskonti har vi følgende rentesatser:

  • Aldersopsparing  0,00 % p.a.
  • Ratepension  0,00 % p.a.
  • Kapitalpension  0,00 % p.a.
  • Selvpension  0,00 % p.a.
  • Aktiesparekonto  0,00 % p.a.

Kontakt PFA Bank og hør om dine muligheder

Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver i PFA Bank og drøfter dine muligheder. Afhængig af dine behov og holdninger er der forskellige alternativer til at have mange kontanter stående på kontoen.