PFA tilbyder nu medarbejderne to hjemmearbejdsdage om ugen

Ovenpå de gode erfaringer med hjemmearbejde under corona-krisen giver PFA nu medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra to dage om ugen. En øget fleksibilitet kan være en vej til styrket produktivitet og trivsel og mindre stress, lyder det fra PFA.

Da store dele af Danmark lukkede ned i midten af marts, blev arbejdsdagen vendt op og ned for mange danskere, der skulle vænne sig til en ny hverdag med fast arbejdsplads derhjemme. Det gjaldt også for PFA’s medarbejdere, hvoraf langt hovedparten har arbejdet hjemmefra under corona-krisen.

Og erfaringerne har været rigtig gode. Derfor giver PFA nu medarbejderne mulighed for at få to hjemmearbejdsdage om ugen.

”Det er ikke nyt, at medarbejderne i PFA har mulighed for at arbejde hjemme, men under corona-krisen har hjemmearbejdet kørt i en helt anden skala – tvunget af omstændighederne. Man kan sige, at det har været en slags pilotprojekt på, hvordan det er, når mange arbejder hjemme. Og erfaringerne har været meget positive, samtidig med at vi kan se, at mange medarbejdere har sat pris på den ekstra fleksibilitet, der har været ved hjemmekontoret. Det potentiale vil vi gerne udnytte,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

En undersøgelse blandt PFA’s medarbejdere af deres oplevelse af hjemmearbejdet under corona-krisen viser, at medarbejdernes engagement har været ligeså højt som før corona-krisen, at de har oplevet stort set uændret produktivitet fra hjemmekontoret, og at hjemmearbejdet har været godt for fordybelse og kvalitet. Samtidig viser undersøgelsen, at medarbejderne på baggrund af erfaringerne under corona-krisen ønsker mere hjemmearbejde fremover.

”Øget fleksibilitet i hverdagen kan give medarbejderne mulighed for i højere grad at tilrettelægge deres arbejdsdag bedst muligt. Og det kan være en vej til styrket produktivitet og trivsel og mindre stress – og det er til gavn for alle. Derfor har vi stort fokus på at sikre medarbejderne så stor fleksibilitet som muligt i hverdagen – både med tilbud om at vælge en fire dages-arbejdsuge og nu med mulighed for to hjemmearbejdsdage om ugen, hvor det er muligt,” siger Allan Polack.

Han peger dog samtidig på, at mange hjemmearbejdsdage også godt kan give anledning til det, der kaldes ”det grænseløse arbejde”, hvor arbejde og fritid flyder for meget sammen. Derudover er det kollegiale samvær meget vigtigt, og derfor bliver det heller ikke muligt med endnu flere hjemmearbejdsdage om ugen.

”Det grænseløse arbejde er en udfordring for mange, og det vil det også være i det arbejdsmarked, vi har og får i fremtiden. Det kan være svært at skelne, hvornår man er på arbejde, og hvornår man holder fri, og det er en faktor, vi alle skal øve os i. Derudover er tilknytningen til arbejdspladsen rigtig vigtig, fordi man oplever det sociale med kollegerne, samtidig med at man bedre forstår, hvad andre har gang i af vigtige opgaver. Vi prøver derfor at få det bedste fra begge verdener med tilbud om to hjemmearbejdsdage om ugen,” siger Allan Polack.