Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 14. marts 2019 kl. 10.00 i PFA Bank A/S. Indkaldelsen og fuldstændige forslag kan rekvireres ved henvendelse til banken. Det er alene PFA Holding, som selskabets eneaktionær, samt pressen, der har adgang til generalforsamlingen.