Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 10.00 i PFA Bank A/S. Indkaldelsen og fuldstændige forslag kan rekvireres ved henvendelse til banken.