Klageansvarlig

Du kan altid kontakte banken, hvis du er uenig med banken om et forretningsforhold.

På den måde sikrer vi, at en eventuel uenighed ikke beror på en misforståelse. Skulle du herefter fortsat være uenig, skal du skrive til bankens klageansvarlige. Du modtager bekræftelse på din klage indenfor tre arbejdsdage fra bankens modtagelse. Normalt besvares indenfor syv bankdage, dog kan det ved mere komplekse sager tage længere tid. Denne proces er jf. PFA koncernens politik for klagehåndtering.Nina Groth
Bankdirektør
PFA Bank
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 70 80 85 00
Send din besked til PFA Bank her

Hvis du allerede har fået din klage behandlet af PFA Banks klageansvarlige, og du fortsat er uenig, har du mulighed for at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet.

Sekretariatet for de finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K

Klager skal indgives elektronisk via ankenævnets hjemmeside: https://fanke.dk/klage.

Du kan også klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Send klagen til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Bankens e-mail adresse post@pfabank.dk.

Klager over PFA Pension skal du sende direkte til PFA Pension her.