Organisation

Ledelse og ejerforhold

PFA Bank A/S, CVR 31 05 01 62, er et helejet datterselskab af PFA Holding A/S.

Banken ledes af en bestyrelse og en direktion. Principperne for koncernens virke
fastlægger bestyrelsen, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

 

Nina Groth
Bankdirektør
Telefon 70 80 85 00

Hent billede af Nina Groth

 

Tilsynsmyndighed

PFA Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser. Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Hjemmeside: www.ftnet.dk
Telefon: 33 55 82 82

Se juridiske oplysninger om PFA Bank

Samfundsansvar

PFA Bank følger PFA-koncernens politik på området. Læs mere på pfa.dk