Læs mere om din rabat på formidlingsprovisionen

Se hvad du kan få i rabat

Jo mere du investerer for, jo lavere bliver dine omkostninger i procent. Her kan du se, hvad du får i rabat:

 • Investerer du mindst 500.000 kr. får du 10 pct. rabat på formidlingsprovisionen
 • Investerer du mindst 2 mio. kr. får du 15 pct. rabat på formidlingsprovisionen
 • Investerer du mindst 5 mio. kr. får du 20 pct. rabat på formidlingsprovisionen
 • Investerer du mindst 10 mio. kr. får du mulighed for attraktive individuelle rabatforhold.
Læs hvordan din rabat bliver beregnet

Din rabat akkumuleres løbende og indbetales på din konto en gang årligt i januar måned. Her nedenfor kan du læse mere om, hvordan din rabat bliver beregnet:

 • Du og din rådgiver aftaler, hvilken investering, der passer bedst til dig, og hvilket beløb, du ønsker at investere.
 • Dit valg giver adgang til en af vores kundepakker med en tilhørende rabatsats
 • Hver dag beregner vi din rabat ud fra værdien af din beholdning af PFA Invest i PFA Bank
 • Rabatten akkumuleres løbende og udbetales til din konto en gang årligt i januar måned
 • Køber du yderligere investeringsbeviser via din rådgiver, så din samlede investering via PFA Bank giver adgang til en højere kundepakke og rabatsats, så vil din rådgiver justere dette til
 • Trækker du penge ud, så din beholdning ikke længere passer til din nuværende kundepakke og rabatsats, så vil din rådgiver ligeledes justere det til
 • Hver måned, senest 5. bankdag, justerer PFA Bank kundepakker og rabatsatser ift. depotværdien af PFA Invest
 • Hvis du kvalificerer dig til en højere rabatsats inden da, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver
 • En ny kundepakke har først virkning fra det tidspunkt, hvor den er registreret i PFA Bank

Læs mere om de yderligere fordele, PFA og PFA Invest har aftalt til dig

Ensretning af formidlingsprovisionen

PFA Invest og PFA Bank har indgået en aftale om at ensrette prisen på formidlingsprovisionen (dækker bl.a. rådgivning).

Ud over rabat på dine investeringer via PFA Bank, får du også glæde af, at formidlingsprovisionen er blevet ensrettet. Det bevirker, at prisen for din rådgivning er den samme, uanset om du ønsker en afdeling med mange eller få aktier. For de fleste afdelingers vedkommende betyder det, at formidlingsprovisionen er blevet lavere.

I lyset af det nuværende meget lave renteniveau er det dog yderligere aftalt mellem PFA Invest og PFA Bank, at der på afdelingerne Mellemlange obligationer og Udenlandske obligationer ydes en særlig rabat på 0,25 %-point. Ligeledes ydes der en særlig rabat på 0,1 %-point til Balance AA. Det, synes vi, er mest fair.

 

Formidlingsprovision Balancerede afdelinger
0,50 % Balance A Balance Akkumulerende Balance B Balance C
0,40 % Balance AA  
Formidlingsprovision Aktieafdelinger
0,50 % Globale Aktier Europa Value Aktier Højt Udbytte Aktier USA Stabile Aktier 
Formidlingsprovision Obligationsafdelinger
0,50 % Kreditobligationer    
0,25 % Udenlanske obligationer Mellemlange obligationer    

Stordriftsfordele

PFA Invest har sammen med PFA Asset Management aftalt en ny prisstruktur for administration og kapitalforvaltning.

Som kunde i PFA Invest nyder du i dag godt af de stordriftsfordele, der er ved at investere med PFA Pension. Det har været med til at sikre, at PFA Invest kan tilbyde nogle af markedets laveste priser, og sådan synes vi, at det skal vedblive at være.

Derfor har PFA Invest og PFA Asset Management aftalt, at prisen på administration og kapitalforvaltning falder med 10 %, når PFA Invest samlet set når 25 mia. kr. Den reducerede pris tilbydes på formuen, der ligger ud over 25. mia. kr. Prisen får endnu et hak nedad, når formuen overstiger 50 mia. kr., hvor prisen på formuen ud over 50 mia. kr. falder med yderligere 10 %. Jo mere du investerer i PFA Invest, jo billigere kan det altså blive for alle i PFA Invest. Det betyder i sidste ende mere til dig.